Ajalugu

Uusna Lasteaed on avatud 1. juulil 1964 aastal. Lasteaia esimeseks koduks oli Tusti Algkooli maja. 1968. aastal elas maja üle tulekahju. Maja taastati.

Uusna sovhoosi ühinemine suurmajandi Gagarini nimelise NST-ga tekitas vajaduse lasteaia laiendamiseks. Seekord valiti tühjaks jäänud Uusna koolimaja ruumid. Ümberehituse käigus valmis 1976 aastal ööpäevane lastepäevakodu 100 lapsele. Personali suuruseks oli 22 töötajat.

1. märts 1997 aaastal kolis lasteaed Uusnasse kortermajja, kus asub tänaseni üks liitrühm.

14. veebruar 2011 aastal avati Kalmetu Põhikooli ruumides uus liitrühm, mis muutis lasteaia 36 kohaga kaherühmaliseks lasteaiaks. Mõlemad liitrühmad (2-7 aastastele lastele) on avatud tööpäeviti kell 07.00-18.00.

Kui lasteaed asus veel Uusna koolimaja ruumides, siis kasvas seal liivakasti kõrval hiigelsuur tamm. Kuumade ilmadega oli lastel hea tamme võra varjus toimetada. Sellest samusest tammest on tuletatud ka lasteaia nimi – Tõruke.

Lasteaed läbi aegade:

1964-1976 ööpäevane lastepäevakodu – 2 aiarühma, 1 sõimerühm.
1976-1989 ööpäevane lastepäevakodu – 3 aiarühma, 1 sõimerühm.
1989 lõppes ööpäevane lasteaed
1989-1997 Uusna lasteaed „Tõruke” – 2 aiarühma.
1990-1993 (1994) Asus lasteaias ka 1. klass.
1997 – 2011 Uusna lasteaed „Tõruke“ – 1 liitrühm
2011 – … 1 liitrühm Uusnas, 1 liitrühm Kalmetul.
2016- koolirühm Kalmetul 6-7 aastastele lastele.
01.09.2023 liideti lasteaed Kalmetu Kooliga.

Lasteaia juhatajad

1964 Evi Isat (Tustis)
1970 Tiiu Laasen (Tustis)
1974 Sirje Laas (Luts) (Tustis)
1976 Laine Allas (Tusti, Uusna)
1982 Urve Kütt (Uusna)
1988 Ester Otsla (Uusna)
1997 Ene Austrin (Uusna)
2007 Helina Matusorg (Uusna)
2008-2010 Ly Sova (direktori kohusetäitja, Uusna)
2010-…. Helina Matusorg (Uusna, Kalmetu)
2015-2016 Viive Koort (direktori kohusetäitja)
2016-13.11.2016 Helina Matusorg
14.11.2016 Viive Koort (direktori kohusetäitja)
2017-13.12.2022 Viive Koort (Uusna, Kalmetu)
14.12.2022-31.08.2023 Ain Keerup (direktori kohusetäitja)
01.09.2023 Kalmetu Kooli lasteaiarühmad Ain Keerup

Avaldatud 17.11.2023. Viimati muudetud 23.01.2024.