Põhiväärtused

RAHVUSLIKKUS kodu, kodupaiga ja eestluse väärtustamine.

TURVALINE VABADUS, kaitstus vaimses, sotsiaalses ja füüsilises mõttes. Julgus katsetada, eksida ning uuesti proovida.

KOOSTÖÖ positiivses ja kokkuhoidvas meeskonnas, kuhu kuuluvad õpilased, koolipersonal, lapsevanemad, vilistlased ja kogukond.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 21.09.2023.