Ajaleht "Kalmetu Sõna"

Kalmetu kooli ajaleht ilmub 16.detsembrist 1995.
Kooliajaleht on vajalik, et õpilased ja õpetajad saaksid oma loomingut kajastada ja kaasa rääkida koolielus toimuvast. Siiani on välja kujunenud kindlad ajaleherubriigid: kooliuudised, intervjuu, arvamuslehekülg, vaheajameenutused, omalooming, sport, naljad, ristsõna. Igal kevadel ilmub lõpetajate erileht, kus on rohkem tähelepanekuid lõpetajatest.
Kooliajalehe ilmumisele ja lugemusele aitab kaasa meediatund 7. klassis, kus aasta jooksul poolele klassile üks kord nädalas õpetatakse teoorias ja praktikas kõike seoses ajalehega. Loetakse ajalehe erinevaid lugusid, neid lõigatakse välja, kleebitakse ja kirjutatakse ise, samuti valmivad ilmateated, koomiksid, ristsõnad, karikatuurid. Arvutitunnis õpitakse neid lugusid arvutisse lööma ja küljendama.

Kuidas ilmub Kalmetu kooli ajaleht?
Õpilased kirjutavad lugusid emakeeletundides või meediatundides, ka kodus vabal ajal, paremad lood sisestatakse arvutisse, redigeeritakse ja küljendatakse oma koolis koostöös õpilane, emakeeleõpetaja. Ajalehte paljundatakse A3 formaadis oma koolis. Tavaliselt on ajalehes 12 lehekülge, lõpetajate erileht on paksem. Ajalehe tiraaz on 100 eksemplari.

Avaldatud 26.09.2023. Viimati muudetud 09.05.2024.