Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal:

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik)12. juuni 2024. a;
  • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) 12.–13. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline)12.–14. juuni 2024. a.

 

Avaldatud 26.09.2023. Viimati muudetud 27.05.2024.