Kooli ajalugu

Kalmetu kooli ajalugu
Praeguse koolimaja eelkäijad asusid 19. sajandi lõpupoole Paderniku, Jaanre Juhani ja Ümariku talutaredes.

1876. aasta aprillis võeti vastu otsus ehitada uus koolihoone, mis valmis 1877. aasta septembriks. Praeguse koolimaja vanem osa, nn. vana maja oli algul ühekorruseline ning see ehitati kirikuga ühel ajal. Õigeusukirik pühitseti sisse 1895.aastal. Kool oli neljaklassiline ning seda kutsuti vene kooliks, sest seal õpetati vene keelt ja õigeusku. Koolimajas oli kaks klassiruumi. Pööningul asusid magamiskotid, mis õhtul klassiruumi küljealuseks toodi. Näo pesemine toimus õues kaevu ääres. Söödi omast leivakotist. Kirjutamiseks oli igaühel krihvel ja tahvel. Ainult ilukirja jaoks oli vihik. Koolitöö algas lumepõlves ja lõppes lumelagunemise ajal.
1906.aastal oli kõne all uue kooli ehitus, kuid I maailmasõja tõttu polnud võimalik ehitust alustada. Leiti lahendus, ühendades Kalmetu vallakool Vana – Tänassilma õigeusu kihelkonnakooliga: koguduselt saadi hoone ja preester koolijuhatajaks, vallalt kooliõpetaja ja kõikide majanduskulude kandmine. Ühinemine toimus 1917. – 1918. õppeaastal.
1919. aastal avati viies klass ja 1920. aastal sai Kalmetu vallakoolist 6-klassiline algkool, kus töötas neli õpetajat.
1928. aasta suvel alustatakse majale teise korruse ehitamist.
1930. aasta 20. novembriks valmivad koolimaja kirdepoolses otsas teisel korrusel kaks klassituba.
1931. aasta sügiseks valmib uus trepp teisele korrusele.
1934. aasta jõuluks jõudis koolimajja elekter.
1935. aastal said valmis veel kaks teise korruse ruumi.
1936. aastal nägi Kalmetu kool välja nagu praegu on meie vana maja.
1964. aastal algas juurdeehituse, nn. uue maja vundamendi-kraavide kaevamine.
1968. – 1969. õppeaastat alustatakse uues majas.
1988. aasta mais said juurdeehitatud tiivas valmis klassid poiste ja tütarlaste tööõpetuse tarvis.
1990. aastal, kui meie kool tähistas 120-ndat aastapäeva, kinkisid kooli vilistlased koolile lipu.
1996. aasta 1. septembril, uue kooliaasta ava-aktusel pandi pidulikult paika võimla nurgakivi.
1997. aasta 27. augustil avati Kalmetu Põhikooli võimla.
2010. aastal kool renoveeriti ja tehti juurdeehitus. Lammutati vana koolimaja.

Kooli nimed läbi aegade:

1870 – 1918 Kalmetu vallakool
1918 – 1927 Vana-Tänassilma Kalmetu algkool
1927 – 1940 Vana-Tänassilma Kalmetu 6-klassiline algkool
1940 – 1944 Kalmetu Algkool
1944 – 1951 Kalmetu Mittetäielik Keskkool
1951 – 1962 Kalmetu 7-klassiline kool
1962 – 1989 Kalmetu 8-klassiline kool
1989 – 1992 Kalmetu 9-klassiline kool
1992 – 2023 Kalmetu Põhikool
01.09.2023  Kalmetu Kool

Kooli direktorid läbi aegade:

1921 – 1926 T. Kurrik
1926 – 1934 Pihlak
1934 – 1943 Ernst Rusi
1943 – 1944 V. Alumäe
1944 – 1945 Feliks Soans
1945 – 1951 Peeter Toom
1951 – 1952 Ruth Kruusamägi
1952 – 1956 Harald Tekko
1956 – 1975 Johannes Soosaar
1975 – 1981 Toivo Luik
1981 – 1999 Enna Lond
1999 – 2022 Andres Savi
2022 – direktori KT Egle Sild
2022 – Ain Keerup

Avaldatud 26.09.2023. Viimati muudetud 26.09.2023.